Menu
 • pl
 • de

Porady dla opiekunki osób starszych

Opiekunka osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Dobry opiekun osób starszych to osoba bardzo wrażliwa i pełna empatii. Posiada odpowiednie umiejętności w zakresie czynności pielęgnacyjno-higienicznych. Pomoże w zmianie bielizny i ubieraniu się, zachowaniu higieny, podawaniu posiłków i leków, korzystaniu z toalety, a także przy poruszaniu się. Każdy opiekun czy opiekunka seniora pomogą też w podstawowych czynnościach dnia codziennego takich jak utrzymanie czystości w domu, przygotowaniu posiłków, umawianiu wizyt lekarskich oraz załatwianie spraw urzędowych. Poza tym, opiekun osób starszych dotrzyma towarzystwa i zorganizuje czas wolny. Wspólne rozmowy i dyskusje będą sprzyjać utrzymaniu sprawności umysłowej seniora, a ćwiczenia ruchowe, zachowaniu sprawności fizycznej. Opiekunka osób starszych może sprawować opiekę godzinową lub całodobową, zarówno przez krótki okres czasu jak i długoterminowo.

Opieka nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi jest wyznacznikiem wysokiego poziomu cywilizacyjnego i humanizmu. Medycyna nie zna leków na wszystkie ludzkie dolegliwości. Brak jest sposobów na całkowite zaradzenie bólowi, cierpieniu i poczuciu bezsilności. Cierpienia fizyczne i psychiczne stanowią nie lada wyzwanie zarówno dla chorego jak i dla jego rodziny i opiekunów. Poznanie wiedzy na temat radzenia sobie z tymi najtrudniejszymi doświadczeniami człowieka może być pożądane zarówno dla osób które zdecydowały się na trudny i odpowiedzialny zawód opiekuna medycznego, jak również dla każdego z nas, kiedy los każe nam się zmierzyć się z wyzwaniem w postaci niesamodzielności, niepełnosprawności, choroby przewlekłej, wieku podeszłego osoby bliskiej.

Na skutek różnych zdarzeń losowych lub z powodu naturalnego procesu starzenia, człowieka może dotknąć choroba.  Zagrożenie  chorobami przewlekłymi  wzrasta wraz z wiekiem. Szczególnym przypadkiem są choroby neurologiczne.

Przewlekłe i postępujące choroby neurologiczne a opieka nad osobami starszymi i chorymi.                                                                         Do chorób neurologicznych prowadzących do inwalidztwa zalicza się:

 • otępienie ( choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne i inne )
 • udary mózgu
 • choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe
 • stwardnienie rozsiane

Opieka nad osobami starszymi a choroby otępienia.                                                                                    

Otępienie to choroba mózgu utrudniająca zapamiętywanie, rozumienie i komunikowanie.                                                                      Zalecenia dla opiekunki osób starszych i chorych:

 • dbać o regularne podawanie leków oraz kontrole lekarskie
 • zwracać się do podopiecznego w prosty sposób, krótkimi zdaniami.  Jeśli osoba chora nie chce wykonywać pewnych czynności, lepiej formułować prośbę jako twirdzenie niż pytanie. Chory często myli przeszłość z teraźniejszością ale nie warto prostować błędnych wypowiedzi. Starać się wczuć w świat uczuć chorego, budować jego zaufanie i wiarę w siebie.  
 • ważna jest aktywność fizyczna: regularne spacery, ćwiczenia, liczenie , rozwiązywanie krzyżówek..
 • osobie chorej należy zapewnić bezpieczeństwo: zawsze przy sobie powinna mieć dokumenty, z otoczenia chrego usunąć niebezpieczne przedmioty.

Opieka nad osobą starszą i chorobą  na Alzheimera. Rady dla opiekunów :

 • jak długo jest to możliwe, nie wyręczaj chorego w codziennych czynnościach i nie odgraniczaj samodzielnego ich wykonywania
 • nie rezygnuj ze wspierania chorego przez środki farmakologiczne
 • nie próbuj przekonywać chorego, tłumaczyć, namawiać. Logiczne argumentowanie nie przynosi rezultatów. Jest to skutek choroby
 • dbaj o higienę psychiczną

                                                                                                                                                  

 

 

SeniorPol jest znakiem zastrzeżonym firmy SeniorPol