Menu
  • pl
  • de
Pracuj jako opiekunka seniora w Polsce
Wypełnij formularz. Skontaktujemy się.
Informujemy o możliwości wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody przez wysłanie maila na adres: daneosobowe@seniorpol24.pl lub pisemnie na adres: ul. Św. Katarzyny9/11 ; 87-100 Toruń lub osobiście. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione


Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SeniorPol24 Care z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Św.Katarzyny 9/11 więcej. ( Po kliknięciu na więcej otwiera się strona z tekstem:)

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SeniorPol24 Care z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Św. Katarzyny 9/11 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: do@seniorpol24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu proponowania ofert pracy w charakterze opiekunki/opiekuna
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny w celach marketingowych nie dłużej jednak niż w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania kontaktu w celu oferowania zatrudni
SeniorPol jest znakiem zastrzeżonym firmy SeniorPol